Welkom bij
Sociaal Fonds Essent
een fonds van en voor deelnemende medewerkers en
gepensioneerden van Essent en RWE/Generation NL

 

 

Aanvraag voor een
vergoeding doen?

 

 

Bent u lid van Sociaal Fonds Essent en wilt een declaratie indienen of weten of u hiervoor in aanmerking komt? Vul dan het Declaratieformulier in.

INFORMATIE

Wie zijn wij?

De Stichting Sociaal Fonds Essent is een onafhankelijke organisatie die zijn oorsprong vindt in de voorgangers van energiebedrijf Essent en RWE Generation NL.

Het Fonds biedt in onverwachte of niet voorziene (nood)situaties met name financiële hulp aan deelnemende collega’s en ex-collega’s en hun partners, weduwen of weduwnaars. De leiding van het Fonds berust bij het bestuur bestaande uit vijf leden, allen afkomstig uit de kring van deelnemers. De leden worden benoemd door het bestuur.

Om werkzaamheden van het Fonds te kunnen blijven uitvoeren en de continuïteit te garanderen kunnen deelnemers die belangstelling hebben voor een bestuursfunctie bij het Fonds dit kenbaar maken via het secretariaat.

 

Wat doen wij?

Het Fonds biedt hulp in situaties waarin de normale voorzieningen zoals samenlevingsfaciliteiten, overheid, verzekeringen en andere instanties, geen of onvoldoende uitkomst brengen. Die hulp zal over het algemeen een financiële handreiking zijn, maar kan ook een (professioneel) advies zijn over gespecialiseerde hulpinstanties en waar men die kan vinden.

 

Voor wie zijn wij er?

Om een beroep te kunnen doen op het Fonds moet u wel deelnemer zijn.  Deelname kan alleen starten vanuit een vast dienstverband binnen Essent of Generation NL.

De deelnemersbijdrage is vastgesteld op € 12,- per kalenderjaar. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïncasseerd. Voor deelnemers in actieve dienst gebeurt dit via inhouding op de salarisuitbetaling in de maand mei en bij gepensioneerden door middel van automatische incasso in het eerste kwartaal van betreffend kalenderjaar.

 

Onze waarden

Een belangrijk uitgangspunt van de Stichting is haar organisatorische en juridische onafhankelijkheid. Dat betekent onder andere dat alle verstrekte persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld en uw privacy wordt gewaarborgd. Objectiviteit en integriteit staan daarbij voorop. Het streven is altijd gericht op het binnen de kaders van het reglement vinden van passende oplossingen.

 

Onze voorwaarden

De Stichting fungeert als een vangnet bedoeld voor die noodsituaties waarin blijkt dat van andere instanties geen of te weinig hulp of ondersteuning te verwachten is. Anders gezegd, het moet in een aanvraag duidelijk zijn dat andere mogelijkheden zijn geprobeerd. Per aanvraag wordt binnen de gestelde kaders van het fondsreglement iedere situatie onafhankelijk beoordeeld.

 

Verantwoording bestuur

Door het bestuur wordt jaarlijks via een gecontroleerd jaarverslag verantwoording afgelegd over de verrichtingen en de financiële positie van het Fonds. Binnen het bestuur is er tevens een strikte functiescheiding met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

Rol van de deelnemer

De Stichting Sociaal Fonds Essent bestaat bij de gratie van de deelnemers; zij vormen het fundament onder het Fonds. Door de bijdrage van € 12,- per deelnemer per kalenderjaar steunen zij hun collega’s in nood en kunnen indien nodig in de toekomst zelf ook een beroep doen op het Fonds.

 

Waarom deelnemer worden?

De Stichting Sociaal Fonds Essent is een solidariteitsfonds van werknemers en ex-werknemers. De deelnemers maken het mogelijk dat het Fonds collega’s, ex-collega’s en hun partners, weduwen of weduwnaars helpt die dat echt nodig hebben. Bovendien kunt u in de toekomst zelf ook een beroep doen op het Fonds mocht dat nodig blijken.

Natuurlijk is het belangrijk om goed verzekerd te zijn, dat maakt de kans op problemen een stuk minder groot. Het Fonds zelf is immers geen verzekering. Maar soms kan het ook met een goede verzekering flink tegen zitten, financieel, medisch of anderszins. In veel gevallen biedt de samenleving zelf mogelijkheden of oplossingen. Mocht dat niet of ontoereikend het geval blijken te zijn dan kan het Fonds wellicht behulpzaam zijn. Met het indienen van een aanvraag doet u daarmee in feite een beroep op uw (ex-)collega’s, mededeelnemers van de Stichting Sociaal Fonds Essent.

 

Aanmelden als deelnemer

Heeft u een vaste arbeidsovereenkomst bij Essent of Generation NL dan kunt u zich aanmelden via de website www.sociaalfondsessent.nl door het invullen en eventueel online verzenden van het aanmeldingsformulier. Indien u bij aanmelding langer dan 3 maanden in loondienst bent dan wordt een wachttijd van één jaar gehanteerd alvorens u een beroep op het Fonds kan doen.

 

Deelnemer blijven

Als gepensioneerde kan uw deelname aan het Fonds aansluitend op uw actieve dienstverband door blijven lopen. Daarvoor dient u zich per datum van pensionering of WW via het aanmeldingsformulier bij het Fonds te melden. Indien u een arbeidsovereenkomst aangaat bij een andere werkgever, dan wel als zelfstandig ondernemer verder gaat kunt u geen deelnemer meer zijn van het Fonds.

 

 

Documenten

Welk document wilt u raadplegen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze online documenten zijn beschikbaar in PDF formaat. U heeft de gratis Adobe Acrobat Reader® nodig om deze documenten te lezen en/of af te drukken.

Formulieren

Aanmelden / Wijzigen lidmaatschap

Declaratie
indienen

Lidmaatschap beëindigen

Contact

Adresgegevens

Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948

4600 AX  Bergen op Zoom

 

E-mailgegevens

info@sociaalfondsessent.nl

 

Telefoongegevens

06 - 236 520 26

Alleen voor spoedeisende zaken, voor algemene vragen verwijzen wij u naar ons e-mailadres of gebruik te maken van het contactformulier.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 | Stichting Sociaal Fonds Essent

 

 

 

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Informatie     Formulieren     Contact